Metodika

„He-Art“ vznikl spojením anglických ekvivalentů slov SRDCE a UMĚNÍ, což podle autorů vystihuje podstatu a filosofii tohoto programu. Ten stojí na 3 samostatných pilířích, které jsou však navzájem propojeny: 

Koučování způsob učení a komunikace zcela odlišný od tradičního direktivního, příkazového a instruktážního stylu

Koncentrovaná praxe způsob vytváření her a cvičení, ve kterých se hráči zcela přirozeně učí návykům fotbalu budoucnosti 

Prostředí vytváření hodnot a pravidel, na kterých stojí spolupráce kouče, hráče a širšího okolí.